Ordinace pro děti a dorost
MUDr. Alena Šimková

Služby, které Vám můžeme nabídnout

Provádíme diagnostickou a léčebnou péči s pomocí dostupných laboratorních a mikrobiologických vyšetření, sedimentace, vyšetření moče, stanovení CRP a další, s návazností na laboratoř v Havlíčkově Brodě a v Praze. Výsledky důležitých vyšetření sdělujeme rodičům osobně ihned po jejich obdržení. Veškerá nutná vyšetření u specialistů objednáváme v nejkratším možném termínu.

Provádíme preventivní péči ve všech věkových kategoriích dětí a dorostu dle termínů stanovených vyhláškou. Na prohlídky zveme telefonicky tak, aby termín a čas vyhovoval jejich rodičům či zákonným zástupcům.

Informujeme rodiče či zákonné zástupce o možnostech očkování, provádíme očkování povinná a nepovinná. Upřednostňujeme domluvu a diskuzi s upozorněním na možná rizika při neočkování vzhledem k šíření některých preventabilních nákaz (černý kašel, příušnice, žloutenka).

S osobními údaji pacientů nakládáme s náležitou péčí. Podrobnosti, včetně informací o Vašich právech, najdete v tomto dokumentu: Informace o zpracování osobních údajů

Mimo pracovní dobu a o víkendech je možná konzultace zdravotního stavu dítěte prostřednictvím telefonického kontaktu na čísle 723 277 527.

Dle potřeby a zdravotního stavu dítěte vykonáváme rovněž návštěvní službu doma.

Chci se registrovat